ROCK MED!

Bæredygtig udvikling handler om en miljømæssig og social retfærdig fremtid

– din, vores og deres fremtid, forvaltet nu!
Vi må tage højde for resultater af nutidige handlinger,
der rammer en anden, til en anden tid og et andet sted.
Tager du stilling og handler derefter, påvirker du udviklingen.
Gør du ikke, påvirker du den også!


Dette album er udgivet af Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net og har målet at sætte visionen og drømmen om en bæredygtig udvikling på danskernes læber og trommehinder – samt på den danske politiske dagsorden.
Budskabet er, at bæredygtig udvikling er et fælles ansvar: Danskernes livsstil og resurseforbrug er miljømæssigt ude af balance og socialt uretfærdigt, for det kan ikke udbredes til resten af jordens befolkning. Det er et fælles ansvar at vende udviklingen...

Derfor – ROCK MED! – FOR MINDRE KLODE-SLITAGE og FOR STØRRE GLOBAL ANSVARLIGHED.
Tag imod inspirationen fra musikken og poesien på denne CD! – vær selv med til at komponere en ny klangbund for fremtiden – i Danmark og globalt. Og tag hellere selv det første skridt – brug dit mandat:
»sig nej til industrier, som kun danser på vor grav...osse vore børn har arvet retten til et virksomt liv«.

 

Øko-net
Ærtevej 120, Egense
DK-5700 Svendborg
Tlf. 62 24 43 24
Fax 62 24 43 23
E-mail: eco-net@eco-net.dk
Hjemmeside: www.eco-net.dk

 

Syneo