Øko-net

Øko-net
Ærtevej 120, Egense
DK-5700 Svendborg
Tlf. 62 24 43 24
Fax 62 24 43 23
E-mail: eco-net@eco-net.dk
Hjemmeside: www.eco-net.dk 


Øko-net er en folkeoplysningsorganisation, der fyldte ti år i januar 2004. Med det overordnede mål at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling er det Øko-net’s formål at informere, oplyse, inspirere og skabe bred folkelig inddragelse og dialog omkring økologi, miljø og bæredygtig udvikling.

Øko-net driver bl.a. internet-portalerne: www.bu.dk [www.BæredygtigUdvikling.nu] – med aktuel information om bæredygtighed
og www.eco-info.dk [Øko-info] – Danmarks Grønneste Guide, hvor man bl.a. finder grønne og økologiske arrangementer fra hele landet i Øko-kalenderen og flere tusinde relevante adresser i De Grønne Sider.

Øko-net er medlem af to paraplyorganisationer:
Dansk Folkeoplysnings Samråd – www.dfs.dk – 39 landsdækkende, folkeoplysende organisationer og 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling – www.92grp.dk – 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der har samarbejdet i 92-gruppen siden forberedelserne til FN’s miljø- og udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.
Fokus er nu på opfølgningen på FN’s verdenstopmøde om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002. De 20 organisationer, der i dag er medlem af 92-gruppen, arbejder med forskelligt fokus og forskellige prioriteter, alle med bæredygtig udvikling. Nogle fokuserer mest på miljøspørgsmål i Danmark og/eller globalt, andre arbejder mest med udviklingsprojekter ude.
Fælles for organisationerne er, at de er villige til at samarbejde på tværs af særinteresser om at fremme en bæredygtig udvikling i Danmark såvel som globalt.

 

 

Syneo